Feed

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Công Chúa Cuối Cùng - 2008

Starring:
* Huo Si Yan as Yun Xiang
* Sammul Chan as Wen Liang Yu
* Yan Kuan as Fang Tian Yu
* Sun Xing as Shen Shi Hao
* Leila Tong as Li Kai Xin
* Cheng Li Sha as Pan Nian Ru
* Florence Tan as Hua Yue Rong
* Xu Gui Ying as Yu Qin
* Tian Zhen Wei as Shen Zi Kang
* Liu Jia as Fang Yu Yan and Bai Ri Hong
* Cheng Si Han (程思寒) as Commander Pang
* Gao Lei (高磊) as Ming Jiu
* Zhong Liang as Zhou Da Bao
* Hei Jing Huan (黑静环) as Chun Hong
* Chen Jia Xin (陈佳欣) as child Fang Yu Yan
* Shen Bao Ping (沈宝平) as Fu Lun
* Zhu Zhong He (朱中和) as Fang Qing Hai
* Zhao Qiang (赵强) as Liu Gong Zi
* Xu Min (许敏) as Hua Ma Ma
* Lu En Hua (陆恩华) as Wan'er
* Xiao Qiang as Feng Ying
* Wu Ma as Governer
* Zong Feng Yan as Jing Shou
* Hong Xin (洪欣) as Empress Dowager Ci Xi

Summary:
This story takes place during the end of the Qing dynasty and centers around princess Yunxiang and actor Wen Liangyu’s love story. Separated the night they'd planned to elope, Yunxiang’s rescued by an enemy of the imperial family, Fang Tianyu. Tianyu falls for Yunxiang and frequently comes between Yunxiang and Liangyu, going as far as plotting to kill Liangyu. Yunxiang thinks Liangyu has perished and tries to kill Tianyu for revenge, but ends up on death row. Wealthy official Shen Shihao also loves Yunxiang and saves her, at which time Yunxiang discovers she's pregnant with Liangyu's child. She marries Shihao in gratitude. Eighteen years later, Liangyu returns as Beijing's most prominent mob ringleader. Unbeknownst to him, his son with Yunxiang, Shen Zikang, has grown up and become a police captain dead set on capturing Liangyu. Further complicating things, Zikang falls in love with Tianyu's daughter Yuyan, but she loves Liangyu.

Phim mới ra, các bạn ủng hộ nhiều nha ! Phim này hay lắm đó

Download:
Tập 01
 1. http://www.megaupload.com/?d=DQW6Y5MT
 2. http://www.megaupload.com/?d=FSYKJ5YY
 3. http://www.megaupload.com/?d=AU7GUT9S
 4. http://www.megaupload.com/?d=6FO3H0Z0
 5. http://www.megaupload.com/?d=6WBHDMO8
 6. http://www.megaupload.com/?d=E9V84DWP
 7. http://www.megaupload.com/?d=876S1LFF
Tập 02
 1. http://www.megaupload.com/?d=Z92GZSW2
 2. http://www.megaupload.com/?d=5MCETCGQ
 3. http://www.megaupload.com/?d=AO12UKWE
 4. http://www.megaupload.com/?d=LL2STSYI
 5. http://www.megaupload.com/?d=1C7Q53OX
 6. http://www.megaupload.com/?d=X7K7NV9X
 7. http://www.megaupload.com/?d=10GF9A7K
Tập 03
 1. http://www.megaupload.com/?d=AC0QALN6
 2. http://www.megaupload.com/?d=N64B0PJZ
 3. http://www.megaupload.com/?d=7WSVHO9R
 4. http://www.megaupload.com/?d=J6YTR72F
 5. http://www.megaupload.com/?d=PHJRRWNY
 6. http://www.megaupload.com/?d=G7A7W19Q
 7. http://www.megaupload.com/?d=WJKT36UP
Tập 04
 1. http://www.megaupload.com/?d=NLHQALKD
 2. http://www.megaupload.com/?d=EMXG9U4O
 3. http://www.megaupload.com/?d=WT1G4AII
 4. http://www.megaupload.com/?d=T88IH8NV
 5. http://www.megaupload.com/?d=7YSZ52NH
 6. http://www.megaupload.com/?d=KSUHYGCX
 7. http://www.megaupload.com/?d=ZJ1N4DN0
Tập 05
 1. http://www.megaupload.com/?d=10DCE3W5
 2. http://www.megaupload.com/?d=4SIRFH20
 3. http://www.megaupload.com/?d=SX0XI1ID
 4. http://www.megaupload.com/?d=HZI7DZW1
 5. http://www.megaupload.com/?d=8V3NRF4K
 6. http://www.megaupload.com/?d=AR6N5EZ4
 7. http://www.megaupload.com/?d=SBB9T2RR
Tập 06
 1. http://www.megaupload.com/?d=Z01KTE83
 2. http://www.megaupload.com/?d=4W9NT5EG
 3. http://www.megaupload.com/?d=DST2UZ3P
 4. http://www.megaupload.com/?d=28SKAV08
 5. http://www.megaupload.com/?d=JJ7KP4PE
 6. http://www.megaupload.com/?d=EXB2TXAW
 7. http://www.megaupload.com/?d=0M0KQYC0
Tập 07
 1. http://www.megaupload.com/?d=CN25IMGJ
 2. http://www.megaupload.com/?d=901LG92J
 3. http://www.megaupload.com/?d=3XK6319M
 4. http://www.megaupload.com/?d=7TLFG88V
 5. http://www.megaupload.com/?d=4RD3VWL8
 6. http://www.megaupload.com/?d=SXFVKXVC
 7. http://www.megaupload.com/?d=HHYQV0NI
Còn tiếp !


Add a comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KHÔNG chèn liên kết quảng cáo, comment ẩn danh / nặc danh. Hướng dẫn!
[▼/▲] Emoticons | Biểu tượng cảm xúc.


Phim yêu thích

 
vietinco.com.vn (Website công ty CP Bất động sản Hải Phát - Tin thị trường địa ốc, nhà đất, bất động sản, thông tin dự án, pháp luật, chính sách. Phong thủy nội, ngoại thất, thiết kế nhà đẹp, không gian sống, đăng tin, tìm kiếm thông tin nhà đất, bất động sản hoàn toàn miễn phí chính chủ...) Linkphim.Net (Diễn đàn hàng đầu về chia sẻ film và link phim download chất lượng cao DVD|HD|Bluray|720p-1080p)