Feed

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

ĐÔNG YI
Hoàng Cung Dậy Sóng


Quốc gia: Hàn Quốc
Thể loại: Tâm Lý, Tình cảm
Genre: Historical
Category: Korean Drama
Film Date: March, 2010
Số tập/ Episodes: 60 tập (ep)

Giới thiệu:
Set during the reign of King Sukjong in the Joseon dynasty, the story focuses on Dong Yi, a water maid who gains the trust of Queen Inhyeon and later the favour of the king when he is moved by her prayers for the health of the Queen during the court disputes caused by Jang Hee Bin. Dong Yi becomes a concubine with the rank of sook-bin and bears a son who will later become the 21st king of Joseon, Yeongjo

Download:

Tap 1:http://www.fileserve.com/file/88R6YPw
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/ctrua4t
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/MWKr6Ub
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/hrWXWTQ

01) http://www.megaupload.com/?d=TYTJ50B3
02) http://www.megaupload.com/?d=05GRPNIW
03) http://www.megaupload.com/?d=66F4SNQ4
04) http://www.megaupload.com/?d=65Y1FOC6
05) http://www.megaupload.com/?d=AQT7IXMM
06) http://www.megaupload.com/?d=XJJW05O7
07) http://www.megaupload.com/?d=S6WPUW90
08) http://www.megaupload.com/?d=W3OJ5TH2
09) http://www.megaupload.com/?d=P3U1TKDT
10) http://www.megaupload.com/?d=LEX3BB4I
11) http://www.megaupload.com/?d=T7O04YEN
12) http://www.megaupload.com/?d=1S1V436N
13) http://www.megaupload.com/?d=LBEPAC1F
14) http://www.megaupload.com/?d=0RXB1I84
15) http://www.megaupload.com/?d=Q3UIJHJG

ĐÔNG DI – Hoàng Cung Dậy Sóng - Phần II
TẬP 16
1. http://www.megaupload.com/?d=MACVQ78V
2. http://www.megaupload.com/?d=TYN4DOPD
3. http://www.megaupload.com/?d=XRX942UM
4. http://www.megaupload.com/?d=B71TQQ1H
5. http://www.megaupload.com/?d=TKRJJ38A
6. http://www.megaupload.com/?d=G6BLGWAC
7. http://www.megaupload.com/?d=W9UT6MSH
8. http://www.megaupload.com/?d=244GA528

TẬP 17
1. http://www.megaupload.com/?d=CP25RIH2
2. http://www.megaupload.com/?d=I7EODG3A
3. http://www.megaupload.com/?d=SY2LT7H2
4. http://www.megaupload.com/?d=PVWT4SQ9
5. http://www.megaupload.com/?d=7V1BZEYB
6. http://www.megaupload.com/?d=VN4OPRAZ
7. http://www.megaupload.com/?d=STJH3QPS
8. http://www.megaupload.com/?d=AN8ALDAR

TẬP 18
1. http://www.megaupload.com/?d=6J5EY4OV
2. http://www.megaupload.com/?d=24WGPFUQ
3. http://www.megaupload.com/?d=ZARUNN9U
4. http://www.megaupload.com/?d=UNKRC8OB
5. http://www.megaupload.com/?d=WHIF5YYU
6. http://www.megaupload.com/?d=JGI1DQFD
7. http://www.megaupload.com/?d=3GKLCIV5
8. http://www.megaupload.com/?d=HIWAXTAG

TẬP 19
1. http://www.megaupload.com/?d=Q61LPMN3
2. http://www.megaupload.com/?d=JGHCA6LF
3. http://www.megaupload.com/?d=E6LZDWZR
4. http://www.megaupload.com/?d=7L1TVODB
5. http://www.megaupload.com/?d=F2JVZEE2
6. http://www.megaupload.com/?d=5Z6DWDN4
7. http://www.megaupload.com/?d=L0622LFX
8. http://www.megaupload.com/?d=JZF45ZDK

TẬP 20
1. http://www.megaupload.com/?d=PMKGVX3C
2. http://www.megaupload.com/?d=4O0ACLL7
3. http://www.megaupload.com/?d=LJVKET93
4. http://www.megaupload.com/?d=CW6R8I80
5. http://www.megaupload.com/?d=900JOPHY
6. http://www.megaupload.com/?d=JI64PKT4
7. http://www.megaupload.com/?d=BQIML683
8. http://www.megaupload.com/?d=QX7NYTS4

TẬP 20 . . .

PHẦN 3: HOÀNG TRIỀU NỮ GIÁM
TẬP 31
1. http://www.megaupload.com/?d=I7HG6VB5
2. http://www.megaupload.com/?d=M96OLCK0
3. http://www.megaupload.com/?d=LIBU0H1K
4. http://www.megaupload.com/?d=E4VSIXUW
5. http://www.megaupload.com/?d=RVXJHQ9J
6. http://www.megaupload.com/?d=CCSF9YMD
7. http://www.megaupload.com/?d=2S3042FY
8. http://www.megaupload.com/?d=4AWYR7LR

TẬP 32
1. http://www.megaupload.com/?d=LWUI1SEL
2. http://www.megaupload.com/?d=S9IDRFI3
3. http://www.megaupload.com/?d=40G5CEB7
4. http://www.megaupload.com/?d=6CUAISVA
5. http://www.megaupload.com/?d=IJGGXMS6
6. http://www.megaupload.com/?d=OAEPFECA
7. http://www.megaupload.com/?d=ANB90B6G
8. http://www.megaupload.com/?d=WQQJTUPF

TẬP 33
1. http://www.megaupload.com/?d=M23B830E
2. http://www.megaupload.com/?d=NG97RFRC
3. http://www.megaupload.com/?d=RJ9IX6RG
4. http://www.megaupload.com/?d=HBQW0TXW
5. http://www.megaupload.com/?d=V8VDQ5ZM
6. http://www.megaupload.com/?d=BPD7ZY5H
7. http://www.megaupload.com/?d=EWQXZM7U
8. http://www.megaupload.com/?d=WDXZGP0B

TẬP 34
1. http://www.megaupload.com/?d=S5Y1QK7O
2. http://www.megaupload.com/?d=LZLRR35O
3. http://www.megaupload.com/?d=GSYSHORZ
4. http://www.megaupload.com/?d=UPEUFXS8
5. http://www.megaupload.com/?d=2ETKJ5T6
6. http://www.megaupload.com/?d=R4BAXGFW
7. http://www.megaupload.com/?d=DRUDXT3W
8. http://www.megaupload.com/?d=TD17ITTL

TẬP 35
1. http://www.megaupload.com/?d=98QXRBMP
2. http://www.megaupload.com/?d=MXE1R1D2
3. http://www.megaupload.com/?d=OGSFYQ5O
4. http://www.megaupload.com/?d=Z6CD7DT4
5. http://www.megaupload.com/?d=1OIGZH9T
6. http://www.megaupload.com/?d=LBWWYG96
7. http://www.megaupload.com/?d=Y2ZUK473
8. http://www.megaupload.com/?d=42PY0BKS

TẬP 36
1. http://www.megaupload.com/?d=INJJTPAI
2. http://www.megaupload.com/?d=QCM70TR1
3. http://www.megaupload.com/?d=D3HYXC8G
4. http://www.megaupload.com/?d=FZUIR91R
5. http://www.megaupload.com/?d=GBU9J1IV
6. http://www.megaupload.com/?d=M57AYEGG
7. http://www.megaupload.com/?d=I2Z1I0JX
8. http://www.megaupload.com/?d=S2KDMGCN

TẬP 37
1. http://www.megaupload.com/?d=CFHUL2S3
2. http://www.megaupload.com/?d=XN5YGW3C
3. http://www.megaupload.com/?d=VZKJ38RJ
4. http://www.megaupload.com/?d=CE3J8SRC
5. http://www.megaupload.com/?d=XJL5BWSU
6. http://www.megaupload.com/?d=42FX1UV3
7. http://www.megaupload.com/?d=8J7EUFCI
8. http://www.megaupload.com/?d=VDUWXLX0

TẬP 38
1. http://www.megaupload.com/?d=MMDFN5RR
2. http://www.megaupload.com/?d=8GCVC21G
3. http://www.megaupload.com/?d=KRK6QRKZ
4. http://www.megaupload.com/?d=25YNJ3KD
5. http://www.megaupload.com/?d=PNRMHZ92
6. http://www.megaupload.com/?d=JFRI90JC
7. http://www.megaupload.com/?d=UQ7MVNSS
8. http://www.megaupload.com/?d=J8EAKDOY

TẬP 39
1. http://www.megaupload.com/?d=VSOIUQH7
2. http://www.megaupload.com/?d=PJXKIFFR
3. http://www.megaupload.com/?d=OUKAX49D
4. http://www.megaupload.com/?d=WYV73XFS
5. http://www.megaupload.com/?d=F3ZJRYIM
6. http://www.megaupload.com/?d=O1UOGZE7
7. http://www.megaupload.com/?d=UWTLO7K2
8. http://www.megaupload.com/?d=WW881MYL

TẬP 40
1. http://www.megaupload.com/?d=05YKM3AJ
2. http://www.megaupload.com/?d=84041KUY
3. http://www.megaupload.com/?d=4MB0AM7W
4. http://www.megaupload.com/?d=LLBETJNM
5. http://www.megaupload.com/?d=69GM3TT9
6. http://www.megaupload.com/?d=HRU76BZH
7. http://www.megaupload.com/?d=NULSKHAH
8. http://www.megaupload.com/?d=TJG6KRD7

TẬP 41
1. http://www.megaupload.com/?d=WU5C3DY7
2. http://www.megaupload.com/?d=6V957DFV
3. http://www.megaupload.com/?d=I899JKND
4. http://www.megaupload.com/?d=CNO6QJFE
5. http://www.megaupload.com/?d=9TVNFLRS
6. http://www.megaupload.com/?d=3YKY6TJ0
7. http://www.megaupload.com/?d=8VG7F8EU
8. http://www.megaupload.com/?d=8PNNZ4X5

TẬP 42
1. http://www.megaupload.com/?d=Y7EEQV9G
2. http://www.megaupload.com/?d=6GOMU9T4
3. http://www.megaupload.com/?d=BCB0BG9A
4. http://www.megaupload.com/?d=R88FPQ14
5. http://www.megaupload.com/?d=4SX6P23J
6. http://www.megaupload.com/?d=6E9NAJIE
7. http://www.megaupload.com/?d=CQWAS1MC
8. http://www.megaupload.com/?d=NOLLJJWD

TẬP 43
1. http://www.megaupload.com/?d=MGGJ1A25
2. http://www.megaupload.com/?d=043NZN02
3. http://www.megaupload.com/?d=PERM0GCM
4. http://www.megaupload.com/?d=LG9O7YBJ
5. http://www.megaupload.com/?d=XIKMZQKG
6. http://www.megaupload.com/?d=7UGCMXW0
7. http://www.megaupload.com/?d=3Z2DDESW
8. http://www.megaupload.com/?d=3V2OP5VA

TẬP 44
1. http://www.megaupload.com/?d=QNEQY5SX
2. http://www.megaupload.com/?d=GJVHK2YX
3. http://www.megaupload.com/?d=1EP40IC8
4. http://www.megaupload.com/?d=3PHFMZ07
5. http://www.megaupload.com/?d=K9LKCUZH
6. http://www.megaupload.com/?d=8MT4BHF3
7. http://www.megaupload.com/?d=G03OJSZD
8. http://www.megaupload.com/?d=SP685FEV
9. http://www.megaupload.com/?d=KKE43OVF

TẬP 45
1. http://www.megaupload.com/?d=3CWWI4LM
2. http://www.megaupload.com/?d=LNTIQ3JG
3. http://www.megaupload.com/?d=LHSQ80OA
4. http://www.megaupload.com/?d=1MHA9LUE
5. http://www.megaupload.com/?d=82L8LLBN
6. http://www.megaupload.com/?d=L8F7H09T
7. http://www.megaupload.com/?d=ZD5CRHYN
8. http://www.megaupload.com/?d=THETT40F
(HẾT PHẦN 3)

Dưới đây là những đĩa nén theo dạng ISO. Phim được cắt phần giới thiệu ở đầu và cuối tập.
Tuy là nén nhưng phim có chất lượng khá, hình ảnh không bị nổ.
DVD-1 folderTập 1-8, dài 8 giờ 12 phút)
http://www.megaupload.com/?f=R0Y0M1H0
DVD-2 folderTập 9-15, dài 7 giờ 09 phút)
http://www.megaupload.com/?f=ZP51ARFC
DVD-3 folderTập 16-24, dài 9 giờ 11 phút)
http://www.megaupload.com/?f=8ZBNCK17


Tap 1:http://www.fileserve.com/file/XVKR2TP
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/38USKg8
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/Tu3ERvt
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/PsntNBu
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/tF5H7Tk
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/8YXRYdt
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/uC6XmKX
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/whM9p4G
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/XdrzYvX
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/sHhzyGn
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/ADyjSya
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/faNExEP
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/fpCk5cT
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/Q4Mn3QA
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/kVkKKVh

Part II: HDTV RIP :
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/EMrQh2Z
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/f7gqsjJ
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/ZFWk6nF
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/UwWwVJc
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/wXhytu9
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/eUv68aS
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/J9SuVZ3
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/mWX8WpR
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/RPSdGxz
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/AQPmFQ4
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/suWQexR
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/znQKvAH
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/5ayfRvs
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/BF298C2
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/8ughq7B
Tap 31:http://www.fileserve.com/file/w7D4kVz
Tap 32:http://www.fileserve.com/file/wrCpv4t
Tap 33:http://www.fileserve.com/file/n9e2whj
Tap 34:http://www.fileserve.com/file/hq6RKgF
Tap 35:http://www.fileserve.com/file/2rPkr3U
Tap 36:http://www.fileserve.com/file/z7nnYwP
Tap 37:http://www.fileserve.com/file/mcfbyKt
Tap 38:http://www.fileserve.com/file/H2R5q6v
Tap 39:http://www.fileserve.com/file/nxmtayp
Tap 40:http://www.fileserve.com/file/QtCJ8NG
Tap 41:http://www.fileserve.com/file/NXs54KQ
Tap 42:http://www.fileserve.com/file/2ak4Yh7
Tap 43:http://www.fileserve.com/file/SVAQZ6B
Tap 44:http://www.fileserve.com/file/VNvdSQ7
Tap 45:http://www.fileserve.com/file/JhwnmRx


Hoặc link Fshare
Tập 1-15
http://www.fshare.vn/folder/T5TWWC8N3T/
Tập 24-45
http://www.fshare.vn/folder/TF9WNXZB1T/
Tập 46-60 (end)
http://www.fshare.vn/folder/35N7PUN9LE/
Nguồn: Shiroko89 - phim88


Add a comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KHÔNG chèn liên kết quảng cáo, comment ẩn danh / nặc danh. Hướng dẫn!
[▼/▲] Emoticons | Biểu tượng cảm xúc.


Phim yêu thích

 
vietinco.com.vn (Website công ty CP Bất động sản Hải Phát - Tin thị trường địa ốc, nhà đất, bất động sản, thông tin dự án, pháp luật, chính sách. Phong thủy nội, ngoại thất, thiết kế nhà đẹp, không gian sống, đăng tin, tìm kiếm thông tin nhà đất, bất động sản hoàn toàn miễn phí chính chủ...) Linkphim.Net (Diễn đàn hàng đầu về chia sẻ film và link phim download chất lượng cao DVD|HD|Bluray|720p-1080p)