Feed

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Tuyển tập Tom & Jerry

Tình hình là hiện tại mình mới tìm được 161 tập Tom & Jerry Qua các thời kì, Từ 1940 -> current.time();List:
Tom And Jerry - 001 - Puss Gets The Boot (1940) Existent
Tom And Jerry - 002 - The Midnight Snack (1941) Existent
Tom And Jerry - 003 - The Night Before Christmas (1941)Existent
Tom And Jerry - 004 - Fraidy Cat (1942) Existent
Tom And Jerry - 005 - Dog Trouble (1942) Existent
Tom And Jerry - 006 - Puss N Toots (1942) Existent
Tom And Jerry - 007 - The Bowling Alley Cat (1942) Existent
Tom And Jerry - 008 - Fine Feathered Friend (1942) Existent
Tom And Jerry - 009 - Sufferin' Cats (1943) Existent
Tom And Jerry - 010 - The Lonesome Mouse (1943) Existent
Tom And Jerry - 011 - The Yankee Doodle Mouse (1943) Existent
Tom And Jerry - 012 - Baby Puss (1943) Existent
Tom And Jerry - 013 - The Zoot Cat (1944) Existent
Tom And Jerry - 014 - Million Dollar Cat (1944) Existent
Tom And Jerry - 015 - The Bodyguard (1944) Existent
Tom And Jerry - 016 - Puttin' On The Dog (1944) Existent
Tom And Jerry - 017 - Mouse Trouble (1944) Existent
Tom And Jerry - 018 - The Mouse Comes To Dinner (1945) Existent
Tom And Jerry - 019 - Mouse In Manhattan (1945) Existent
Tom And Jerry - 020 - Tee For Two (1945) Existent
Tom And Jerry - 021 - Flirty Birdy (1945) Existent
Tom And Jerry - 022 - Quiet Please (1945) Existent
Tom And Jerry - 023 - Springtime For Thomas (1946) Existent
Tom And Jerry - 024 - The Milky Waif (1946) Existent
Tom And Jerry - 025 - Trap Happy (1946) Existent
Tom And Jerry - 026 - Solid Serenade (1946) Existent
Tom And Jerry - 027 - Cat Fishin' (1947) Existent
Tom And Jerry - 028 - Part Time Pal (1947) Existent
Tom And Jerry - 029 - The Cat Concerto (1947) Existent
Tom And Jerry - 030 - Dr Jekyll And Mr Mouse (1947) Existent
Tom And Jerry - 031 - Salt Water Tabby (1947) Existent
Tom And Jerry - 032 - A Mouse In The House (1947) Existent
Tom And Jerry - 033 - The Invisible Mouse (1947) Existent
Tom And Jerry - 034 - Kitty Foiled (1948) Existent
Tom And Jerry - 035 - The Truce Hurts (1948) Existent
Tom And Jerry - 036 - Old Rockin' Chair Tom (1948) Existent
Tom And Jerry - 037 - Professor Tom (1948) Existent
Tom And Jerry - 038 - Mouse Cleaning (1948) Existent
Tom And Jerry - 039 - Polka Dot Puss (1948) Existent
Tom And Jerry - 040 - The Little Orphan (1949) Existent
Tom And Jerry - 041 - Hatch Up Your Troubles (1949) Existent
Tom And Jerry - 042 - Heavenly Puss (1949) Existent
Tom And Jerry - 043 - The Cat And The Mermouse (1949) Existent
Tom And Jerry - 044 - Love That Pup (1949) Existent
Tom And Jerry - 045 - Jerry's Diary (1949)
Tom And Jerry - 046 - Tennis Chumps (1949)
Tom And Jerry - 047 - Little Quacker (1950)
Tom And Jerry - 048 - Saturday Evening Puss (1950)
Tom And Jerry - 049 - Texas Tom (1950)
Tom And Jerry - 050 - Jerry And The Lion (1950)
Tom And Jerry - 051 - Safety Second (1950)
Tom And Jerry - 052 - The Hollywood Bowl (1950)
Tom And Jerry - 053 - The Framed Cat (1950)
Tom And Jerry - 054 - Cue Ball Cat (1950)
Tom And Jerry - 055 - Casanova Cat (1951)
Tom And Jerry - 056 - Jerry And The Goldfish (1951)
Tom And Jerry - 057 - Jerry's Cousin (1951)
Tom And Jerry - 058 - Sleepy Time Tom (1951)
Tom And Jerry - 059 - His Mouse Friday (1951)
Tom And Jerry - 060 - Slicked Up Pup (1951)
Tom And Jerry - 061 - Nit Witty Kitty (1951)
Tom And Jerry - 062 - Cat Napping (1951)
Tom And Jerry - 063 - The Flying Cat (1951)
Tom And Jerry - 064 - The Duck Doctor (1952)
Tom And Jerry - 065 - The Two Mouseketeers (1952)
Tom And Jerry - 066 - Smitten Kitten (1952)
Tom And Jerry - 067 - Triplet Trouble (1952)
Tom And Jerry - 068 - Little Runaway (1952)
Tom And Jerry - 069 - Fit To Be Tied (1952)
Tom And Jerry - 070 - Push Button Kitty (1952)
Tom And Jerry - 071 - Cruise Cat (1952)
Tom And Jerry - 072 - The Dog House (1952)
Tom And Jerry - 073 - The Missing Mouse (1953)
Tom And Jerry - 074 - Jerry And Jumbo (1953)
Tom And Jerry - 075 - Johann Mouse (1953)
Tom And Jerry - 076 - That's My Pup (1953)
Tom And Jerry - 077 - Just Ducky (1953)
Tom And Jerry - 078 - Two Little Indians (1953)
Tom And Jerry - 079 - Life With Tom (1953)
Tom And Jerry - 080 - Puppy Tale (1954)
Tom And Jerry - 081 - Posse Cat (1954)
Tom And Jerry - 082 - Hic Cup Pup (1954)
Tom And Jerry - 083 - Little School Mouse (1954)
Tom And Jerry - 084 - Baby Butch (1954)
Tom And Jerry - 085 - Mice Follies (1954)
Tom And Jerry - 086 - Neapolitan Mouse (1954)
Tom And Jerry - 087 - Downhearted Duckling (1954)
Tom And Jerry - 088 - Pet Peeve (1954)
Tom And Jerry - 089 - Touche, ~Censored~ Cat (1954)
Tom And Jerry - 090 - Southbound Duckling (1955)
Tom And Jerry - 091 - Pup On A Picnic (1955)
Tom And Jerry - 092 - Mouse For Sale (1955)
Tom And Jerry - 093 - Designs On Jerry (1955)
Tom And Jerry - 094 - Tom And Cherie (1955)
Tom And Jerry - 095 - Smarty Cat (1955)
Tom And Jerry - 096 - Pecos Pest (1955)
Tom And Jerry - 097 - That's My Mommy (1955)
Tom And Jerry - 098 - The Flying Sorceress (1956)
Tom And Jerry - 099 - The Egg And Jerry (1956)
Tom And Jerry - 100 - Busy Buddies (1956)
Tom And Jerry - 101 - Muscle Beach Tom (1956)
Tom And Jerry - 102 - Down Beat Bear (1956)
Tom And Jerry - 103 - Blue Cat Blues (1956)
Tom And Jerry - 104 - Barbecue Brawl (1956)
Tom And Jerry - 105 - Tops With Pops (1957)
Tom And Jerry - 106 - Timid Tabby (1957)
Tom And Jerry - 107 - Feedin' The Kiddie (1957)
Tom And Jerry - 108 - Mucho Mouse (1957)
Tom And Jerry - 109 - Tom's Photo Finish (1957)
Tom And Jerry - 110 - Happy Go Ducky (1958)
Tom And Jerry - 111 - Royal Cat Nap (1958)
Tom And Jerry - 112 - The Vanishing Duck (1958)
Tom And Jerry - 113 - Robin Hoodwinked (1958)
Tom And Jerry - 114 - Tot Watchers (1958)
Tom And Jerry - 115 - Switchin' Kitten (1961)
Tom And Jerry - 116 - Down And Outing (1961)
Tom And Jerry - 117 - It Is Greek To Meow! (1961)
Tom And Jerry - 118 - High Steaks (1962)
Tom And Jerry - 119 - Mouse Into Space (1962)
Tom And Jerry - 120 - Landing Stripling (1962)
Tom And Jerry - 121 - Calypso Cat (1962)B
Tom And Jerry - 122 - ~censored~ Moe (1962)
Tom And Jerry - 123 - The Tom And Jerry Cartoon Kit (1962)
Tom And Jerry - 124 - Tall In The Trap (1962)
Tom And Jerry - 125 - Sorry Safari (1962)
Tom And Jerry - 126 - Buddies, Thicker Than Water (1962)
Tom And Jerry - 127 - Carmen Get It! (1962)
Tom And Jerry - 128 - Penthouse Mouse (1963)
Tom And Jerry - 129 - The Cat Above & The Mouse Below (1964)
Tom And Jerry - 130 - Is There A Doctor In The Mouse (1964)
Tom And Jerry - 131 - Much Ado About Mousing (1964)
Tom And Jerry - 132 - Snowbody Loves Me (1964)
Tom And Jerry - 133 - The Unshrinkable Jerry Mouse (1964)
Tom And Jerry - 134 - Ah, Sweet Mouse Story Of Life (1965)
Tom And Jerry - 135 - Tomic Energy (1965)
Tom And Jerry - 136 - Bad Day At Cat Rock (1965)
Tom And Jerry - 137 - The Brothers Carry Mouse Off (1965)
Tom And Jerry - 138 - Haunted Mouse (1965)
Tom And Jerry - 139 - I'm Just Wild About Jerry (1965)
Tom And Jerry - 140 - Of Feline Bondage (1965)
Tom And Jerry - 141 - The Year Of The Mouse (1965)
Tom And Jerry - 142 - The Cat's Me Ouch (1965)
Tom And Jerry - 143 - Duel Personality (1966)
Tom And Jerry - 144 - Jerry, Jerry, Quite Contrary (1966)
Tom And Jerry - 145 - Jerry Go Round (1966)
Tom And Jerry - 146 - Love Me, Love My Mouse (1966)
Tom And Jerry - 147 - Puss N Boats (1966)
Tom And Jerry - 148 - Filet Meow (1966)
Tom And Jerry - 149 - Matinee Mouse (1966)
Tom And Jerry - 150 - The A Tom Inable Snowman (1966)
Tom And Jerry - 151 - Catty Cornered (1966)
Tom And Jerry - 152 - Cat And Dupli Cat (1966)
Tom And Jerry - 153 - Guided Mouse Ille (1966)
Tom And Jerry - 154 - O Solar Meow (1967)
Tom And Jerry - 155 - Rock N Rodent (1967)
Tom And Jerry - 156 - Cannery Rodent (1967)
Tom And Jerry - 157 - The Mouse From HUNGER (1967)
Tom And Jerry - 158 - Surf Bored Cats (1967)
Tom And Jerry - 159 - Shutter Bugged Cat (1967)
Tom And Jerry - 160 - Advance And Be Mechanized (1967)
Tom And Jerry - 161 - Purr Chance To Dream (1967)

Phim vẫn đang được Update vào folder

Download:
Link Folder
http://www.mediafire.com/?7jio48o2r246t

Hoặc
http://www.mediafire.com/?cw55mgjcn8ahz

Vui lòng cập nhật thường xuyên để có những bộ phim mới nhất nhé!

Hoặc link full ( file sắp xếp hơi lộn xộn tý )
http://www.mediafire.com/?sharekey=6cdf803d47558dbe19747bd91027d4ddbfa846841c26c422
Pass MF: leechhdvn


Nguồn: ThiemHoang - i4Vn


Add a comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KHÔNG chèn liên kết quảng cáo, comment ẩn danh / nặc danh. Hướng dẫn!
[▼/▲] Emoticons | Biểu tượng cảm xúc.


Phim yêu thích

 
vietinco.com.vn (Website công ty CP Bất động sản Hải Phát - Tin thị trường địa ốc, nhà đất, bất động sản, thông tin dự án, pháp luật, chính sách. Phong thủy nội, ngoại thất, thiết kế nhà đẹp, không gian sống, đăng tin, tìm kiếm thông tin nhà đất, bất động sản hoàn toàn miễn phí chính chủ...) Linkphim.Net (Diễn đàn hàng đầu về chia sẻ film và link phim download chất lượng cao DVD|HD|Bluray|720p-1080p)