Feed

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

Gia Minh Tình Sử

Lich Sử Tình Cảm HQ (SBS 2009) - US Lồng Tiếng - HDTV 39 Tập
Label :
http://img688.imageshack.us/i/giaminhtinhsulabel.jpg/Title : The Royal Princess of Ja Myung Go / The Story of Self Destruction
Genre: Historical, period, romance
Episodes: 39
Broadcast network: SBS
Broadcast period: 2009-Mar-10 to 2009-Jul-21
Director: Lee Myung Woo

Cast:

Jung Ryu Won as Princess Ja Myung
Lee Young Yoo as Ja Myung / Pu Ku (child)
Park Min Young as Princess Ra Hee
Jin Ji Hee as Ra Hee (child)
Jung Kyung Ho as Prince Hodong
Kang Soo Han as Hodong (child)
Yeo Jin Goo as Hodong (adolescent)
Moon Sung Geun as King Daemusin
Kim Sung Ryung as Mo Ha So (Ja Myung's mother)
Hong Yo Seob as Chae Ri (Ja Myung & Ra Hee's father)
Lee Mi Sook as Wang Ja Shi / Lady Hae (Ra Hee's mother)...Synopsis :
Legend has it that more than 2000 years ago, the Kingdom of Nangnang possessed a mystical Ja Myung Drum (Ja Myung Go) which will sound by itself when enemies invade. In reality, Ja Myung Go does not represent the drum but instead, is embodied by the King's daughter, Princess Ja Myung. Princess Ja Myung and Princess Nak-Rang are born on the same day and time to the same father but different mothers. It is predicted that one princess will become the nation's savior while the other will bring the entire nation down. Using her family's powerful background, Princess Nak-Rang's mother successfully establishes her daughter as the savior princess while Princess Ja Myung, who is branded the princess of destruction, escapes death with the help of her mother and grows up among the common folk. When she learns of her true identity, Princess Ja Myung returns to her Kingdom, resulting in a new wave of internal politics and power struggles. Princess Ja Myung and Prince Hodong of the rival state of Goguryeo fall in love but fate has it that they cannot be together. Princess Nak-Rang, who is also in love with the Prince, willingly gives her nation up to him by destroying her Kingdom's mystical war drum. Princess Ja Myung, fighting to save her nation, finally pierces her sword towards her beloved Prince Hodong...
Credit : daddict


Nội dung:
Princess Ja Myung Go" kể về câu chuyện tình lãng mạn, bi thương của hoàng tử Hodong với hai chị em công chúa Ja Myung Go và Nakrang...
Nakrang (Park Min Young) vốn là công chúa của vương triều Nangnangguk, vì quá yêu hoàng tử Hodong (Jung Kyung Ho đóng) mà cô đã vô tình phá huỷ hệ thống tàu chiến của đất nước khiến cho Nangnangguk lâm vào mối họa xâm lăng. Chuyện tình của họ còn có sự xuất hiện của người thứ ba, đó là công chúa Ja Myung Go (Jung Ryeo Won) - chị gái của Nakrang.


Download hoặc xem Online

HDTV (AVI) Version

Links Mega:
Part I
Tập 01 http://www.megaupload.com/?d=D1ABFVNV
Tập 02 http://www.megaupload.com/?d=VTNFGEGV
Tập 03 http://www.megaupload.com/?d=Z85XDGDX
Tập 04 http://www.megaupload.com/?d=7AERE32O
Tập 05 http://www.megaupload.com/?d=0EJP7A40
Tập 06 http://www.megaupload.com/?d=IG76CB51
Tập 07 http://www.megaupload.com/?d=AM7JY1N0 (New)
Tập 08 http://www.megaupload.com/?d=7N8D083D
Tập 09 http://www.megaupload.com/?d=GOT1Q3MA
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=68Z6KJJ5
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=7MBNGJG8
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=PSCZHYM4
Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=3QGT9E3L
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=VEJX5A7Q
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=3WJWUEVH
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=ITLHO2Y1
Tập 17 http://www.megaupload.com/?d=1VT0WWKO
Tập 18 http://www.megaupload.com/?d=5ARSNHNA
Tập 19 http://www.megaupload.com/?d=C8VGTHPN
Tập 20 http://www.megaupload.com/?d=CR7CIN1H
End Part I
HDTV (AVI)
PART II (Tập 21-39End)
Links Mega
Tập 21 http://www.megaupload.com/?d=PWGA7GVJ
Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=FCB4T148
Tập 23 http://www.megaupload.com/?d=65B3Y062
Tập 24 http://www.megaupload.com/?d=PVFXSDE8
Tập 25 http://www.megaupload.com/?d=WSKSTSTH
Tập 26 http://www.megaupload.com/?d=MFYK1565
Tập 27 http://www.megaupload.com/?d=YRGP8NY6
Tập 28 http://www.megaupload.com/?d=I5XTFHKX
Tập 29 http://www.megaupload.com/?d=WEZ8Z02I
Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=GYH9OL0Y
Tập 31 http://www.megaupload.com/?d=IAJHMQH2
Tập 32 http://www.megaupload.com/?d=DZL0GN1Z
Tập 33 http://www.megaupload.com/?d=LB2CJXN0
Tập 34 http://www.megaupload.com/?d=7YT02F8U
Tập 35 http://www.megaupload.com/?d=GW2U362F
Tập 36 http://www.megaupload.com/?d=E92ZWL4X
Tập 37 http://www.megaupload.com/?d=B0V09QN0
Tập 38 http://www.megaupload.com/?d=6UKBN56V
Tập 39End http://www.megaupload.com/?d=J1IMTUGK

01: http://www.megaupload.com/?d=44HANLQD
02: http://www.megaupload.com/?d=DMVFRHSH
03: http://www.megaupload.com/?d=TP5CK55K
04: http://www.megaupload.com/?d=JEE37YI4
05: http://www.megaupload.com/?d=76Z4N6KH
06: http://www.megaupload.com/?d=ZOX50HOU
07: http://www.megaupload.com/?d=V0SK6QI4
08: http://www.megaupload.com/?d=FKNAXOWW
09: http://www.megaupload.com/?d=XJTWBYGH
10: http://www.megaupload.com/?d=WR1D68FQ
11: http://www.megaupload.com/?d=MF3MAVV9
12: http://www.megaupload.com/?d=T841O5B7
13: http://www.megaupload.com/?d=9217UG0P
14: http://www.megaupload.com/?d=38TC9CDE
15: http://www.megaupload.com/?d=8PRSIBRH
16: http://www.megaupload.com/?d=M46SJ5IC
17: http://www.megaupload.com/?d=L8AK0ZYK
18: http://www.megaupload.com/?d=VSNDD6KW
19: http://www.megaupload.com/?d=5WLDDUYW
20end: http://www.megaupload.com/?d=DQO07X6O

Download HDTV Rip
01: http://www.megaupload.com/?d=PLAWH8C9
02: http://www.megaupload.com/?d=WA5UZXRR
03: http://www.megaupload.com/?d=72G819AM
04: http://www.megaupload.com/?d=JC6NTGO0
05: http://www.megaupload.com/?d=MYYPCTB3
06: http://www.megaupload.com/?d=B6UEPAK2
07: http://www.megaupload.com/?d=H3VOYWKP
08: http://www.megaupload.com/?d=FXDGCZOZ
09: http://www.megaupload.com/?d=U3PJX58B
10: http://www.megaupload.com/?d=CD91P6Q2
11: http://www.megaupload.com/?d=83A1HSR7
12: http://www.megaupload.com/?d=YFZALB4R
13: http://www.megaupload.com/?d=4UHWDXZ3
14: http://www.megaupload.com/?d=24F9M7CM
15: http://www.megaupload.com/?d=2V0ZRZFU Audio Fixed
16: http://www.megaupload.com/?d=08ERB78F
17: http://www.megaupload.com/?d=ARASX962
18: http://www.megaupload.com/?d=G7BUW8VV
19: http://www.megaupload.com/?d=Z3I4NMUB
20: http://www.megaupload.com/?d=W8ALCAZS
End Part IPhần II tvbfan làm size khác với phần I, mở được rộng màng hình nha!
21: http://www.megaupload.com/?d=GT3YSELE
22: http://www.megaupload.com/?d=1QT2D9XW
23: http://www.megaupload.com/?d=GPHE3NM0
24: http://www.megaupload.com/?d=RR4GGIL1
25: http://www.megaupload.com/?d=ELBW4FE7
26: http://www.megaupload.com/?d=XMDO4U48
27: http://www.megaupload.com/?d=YNX21JJH
28: http://www.megaupload.com/?d=KHPTA9KL
29: http://www.megaupload.com/?d=2TELTKRU
30: http://www.megaupload.com/?d=RX3LW9XQ
31: http://www.megaupload.com/?d=SHH3XZ2I
32: http://www.megaupload.com/?d=M89ZZIG2
33: http://www.megaupload.com/?d=YE1ZTWMC
34: http://www.megaupload.com/?d=AINOPMLC
35: http://www.megaupload.com/?d=K96CIKTW
36: http://www.megaupload.com/?d=S8NYXNM9
37: http://www.megaupload.com/?d=NKO53AVZ
38: http://www.megaupload.com/?d=HM4Y85C9
39 End: http://www.megaupload.com/?d=GGNBOGL8

Hoặc có thể down thêm ở link sau:
Title: Princess Ja Myung Go

Director: Lee Myung Woo
Writer: Jung Sung Hee

http://www.multiupload.com/6FB5XSMXKA
http://www.multiupload.com/U5IJF852CF
http://www.multiupload.com/MXUVHJ4T6P
http://www.multiupload.com/I6UOU4HF8U
http://www.multiupload.com/BGQ7XP4LVZ
http://www.multiupload.com/PL4G1WQE3E
http://www.multiupload.com/XI0DZLIH8L
http://www.multiupload.com/VMW9UW53T0
http://www.multiupload.com/K4CK5HLZI2
http://www.multiupload.com/FDRBPTI1QG
http://www.multiupload.com/TT514OIWSF
http://www.multiupload.com/GTNDJZF47S
http://www.multiupload.com/7XS87GLNZT
http://www.multiupload.com/P4GY1V61HK
http://www.multiupload.com/99QZW7K524
http://www.multiupload.com/ATM8G2V0QJ
http://www.multiupload.com/2DQGUI8PYG
http://www.multiupload.com/1WV7VY3E22
http://www.multiupload.com/J2SZOZ8VSC
http://www.multiupload.com/73QG0EYOEG

Links multiupload bên trong bao gồm có nhiều servers và cũng có cả megaupload..cho các bạn có nhiều chọn lựa

http://www.bigandfree.com/12093422
http://www.bigandfree.com/12093423
http://www.bigandfree.com/12093424
http://www.bigandfree.com/12093425
http://www.bigandfree.com/12093576
http://www.bigandfree.com/12093577
http://www.bigandfree.com/12093583
http://www.bigandfree.com/12093584
http://www.bigandfree.com/12094328
http://www.bigandfree.com/12094257
http://www.bigandfree.com/12094642
http://www.bigandfree.com/12094649
http://www.bigandfree.com/12094687
http://www.bigandfree.com/12095066
http://www.bigandfree.com/12094732
http://www.bigandfree.com/12095025
http://www.bigandfree.com/12095057

Link Mf sẽ Upload sau.


Add a comment

3 nhận xét:

Nặc danh nói... [Reply]

Đường link dễ down, hình ảnh tuyệt nét. Nhưng đã free thì free luôn bạn ơi. Số link này là những tập đã chiếu lâu rồi, bạn có thể post lên những tập cuối được không?

www.linkphim.net nói... [Reply]

@Nặc danh
Đã up đủ rồi bạn nhé!

Nặc danh nói... [Reply]

Văn Phòng Phẩm Mỹ Vân hiện là công ty văn phòng phẩm trực tuyến chuyên cung cấp trọn gói văn phòng phẩm sỉ & lẻ đa dạng, đa chủng loại với giá cả cạnh tranh. Với phong cách phục vụ chuyên nghiệp và hiện đại nhằm mục đích hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp bằng những công cụ tiện ích và thông minh nhằm tiết kiệm tối đa thời gian quý báu của doanh nghiệp trong việc sắp xếp và quản lý công việc văn phòng. Phương thức giao hàng tận nơi miễn phí và nhiều hình thức thanh toán tiện lợi.
Van Phong Pham

Đăng nhận xét

KHÔNG chèn liên kết quảng cáo, comment ẩn danh / nặc danh. Hướng dẫn!
[▼/▲] Emoticons | Biểu tượng cảm xúc.


Phim yêu thích

 
vietinco.com.vn (Website công ty CP Bất động sản Hải Phát - Tin thị trường địa ốc, nhà đất, bất động sản, thông tin dự án, pháp luật, chính sách. Phong thủy nội, ngoại thất, thiết kế nhà đẹp, không gian sống, đăng tin, tìm kiếm thông tin nhà đất, bất động sản hoàn toàn miễn phí chính chủ...) Linkphim.Net (Diễn đàn hàng đầu về chia sẻ film và link phim download chất lượng cao DVD|HD|Bluray|720p-1080p)